Om Malene Sundorph

Navn: Malene Engelbrecht Sundorph
Født: 1976

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2002, og i 2005 modtog jeg min autorisation fra socialministeriet.

Som psykolog har jeg erfaring med samtaleforløb og rådgivning. Jeg arbejder især med stress, angst, depression, skilsmisse, livskriser, parforholdsproblematikker, barnløshed, familierådgivning og mistrivsel hos børn og unge.

I 2008 etablerede jeg min psykologpraksis i Lyngby. Inden da har jeg i en årrække arbejdet som psykolog på børne- og familieområdet i forskellige kommuner, og jeg har undervist i psykologi på et seminarium. Derudover har jeg erfaring fra Kræftens Bekæmpelse samt Skodsborg Observationshjem.

For hele tiden at være fagligt ajour deltager jeg løbende i kurser og modtager supervision af andre psykologer.

Jeg arbejder ca. 80 % af min arbejdstid i min psykologpraksis. Den resterende tid løser jeg konsultative opgaver for en privat dagbehandlingskole og STU for unge med sociale og psykiatriske vanskeligheder. Jeg er også supervisor på et aflastningshjem for børn og unge med ADHD, Tourette og autisme, og endelig er jeg censor på den offentlige efteruddannelse COK

Privat bor jeg i Virum (Brede). Jeg er gift og er mor til tre piger, hvoraf de to ældste går på Kongevejens skole.