Om Malene Sundorph

Navn: Malene Engelbrecht Sundorph
Født: 1976

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2002, og i 2005 modtog jeg min autorisation fra socialministeriet.

Som psykolog har jeg erfaring med samtaleforløb og rådgivning. Jeg arbejder især med stress, angst, depression, skilsmisse, livskriser, parforholdsproblematikker, barnløshed, familierådgivning og mistrivsel hos unge. Jeg har også samtaleforløb med mennesker, der ikke har konkrete udfordringer, men som bruger mig som en sparringspartner i forhold til personlige eller professionelle emner.

I 2008 etablerede jeg min psykologpraksis i Lyngby. Inden da har jeg i en årrække arbejdet som psykolog på børne- og familieområdet i forskellige kommuner, og jeg har undervist i psykologi på et seminarium. Derudover har jeg erfaring fra Kræftens Bekæmpelse samt Skodsborg Observationshjem.

For hele tiden at være fagligt ajour deltager jeg løbende i kurser og modtager supervision af andre psykologer. Jeg bruger ca. 60 % af min arbejdstid i min psykologpraksis. Den resterende tid fordeler jeg mellem forskellige andre psykologopgaver, der giver mig inspiration og faglig udvikling. I den forbindelse har jeg udviklet et online stresskursus, som kan købes via min hjemmeside, og jeg er ekstern psykolog på et opholdssted for børn og unge under “Livsværk”. Jeg løser også konsultative opgaver for en privat dagbehandlingskole og STU for unge med sociale og psykiatriske vanskeligheder. Derudover er jeg supervisor på flere opholdssteder og for kommunalt ansatte, og endelig er jeg censor på den offentlige efteruddannelse Komponent.

Privat bor jeg i Virum (Brede). Jeg er gift og er mor til tre piger, der går på hhv. Kongevejens skole, Efterskolen Smededal og Det Frie Gymnasium.