Selve samtalen

Et forløbs længde afhænger bl.a. af, hvilke problematikker, som du ønsker at arbejde med.

Den første samtale er overordnet en afklarende samtale, hvor jeg sætter mig ind i, hvem du er og de problematikker, du henvender dig med. Ved samtalens afslutning finder vi ud af, hvilke temaer, der er vigtigst for dig at fokusere på, og jeg giver et bud på, hvilken form for forløb, der er relevant.

Undervejs i samtalen skriver jeg noter, stikord og fokuspunkter på en planche, som vi begge kan se. Dette betyder, at vi kan bruge noterne i fællesskab, og som klient kan du fokusere på samtalen og behøver ikke huske på pointerne undervejs. De fleste tager et foto af planchen efter samtalen, så man dermed kan huske på de forskellige fokuspunkterne og arbejde videre med dem mellem samtalerne. Plancherne gemmes og bliver hængt op igen ved næste samtale.

Jeg bruger papirjournaler og er ikke del af det offentlige sundhedssystem. Det betyder, at der ikke findes elektroniske data om indholdet af vores forløb. Dette er en sikkerhed for dig og betyder, at dine oplysninger ikke er tilgængelige nogen steder.

Terapiformer

 

Klienter kommer altid med hver deres problematik og baggrund, og derfor er ingen terapeutiske forløb ens. De terapiformer og metoder, jeg anvender, er altid tilpasset dig som klient.

Grundlæggende trækker jeg dog meget på den narrative og kognitive tilgang.

Narrativ terapi tager udgangspunkt i, at de historier, vi fortæller om os selv og vores liv, er med til at skabe vores selvforståelse og identitet. Klienter kommer ofte med negative fortællinger om sig selv. Det kan handle om manglende mod, kompetencer, handlemuligheder eller lavt selvværd. Gennem terapien åbnes der op for, at andre, reviderede fortællinger kan påvirke selvværdet og selvopfattelsen i en mere positiv retning, så den enkelte dermed fx kan føle større selvværd eller øget handlekraft.

Kognitiv terapi
, som jeg bl.a. bruger ved behandling af angst og depression, handler om at opspore, undersøge og ændre de negative tanker og tankemønstre, der både udløser og fastholder lidelser. Tanker, følelser og handlinger påvirker gensidigt hinanden, så ved at udfordre de negative tanker, kan der åbnes op for nye handlemuligheder og følelser. Det kan også dreje sig om at lære ikke at gå ind i alle de tanker, der melder sig, men snarere at se dem lidt på afstand som noget, der er der, men som man ikke skal forholde sig indholdsmæssigt til.