Supervision 

Jeg løser forskellige supervisionsopgaver på det pædagogiske felt, og jeg har en bred erfaring fra både det almene område og det mere specialiserede område, herunder med emner som udviklingsforstyrrelser, mentalisering, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser og pædagogisk behandlingsarbejde.

Jeg superviserer aktuelt pædagogisk personale og ledere på det specialpædagogiske område i kommunale dagtilbud og på flere af Livsværks opholdssteder. Emnerne her kan fx handle om sparring på pædagogik eller behandling, forældresamarbejdet eller en dybere forståelse af et barns adfærd, udvikling og behov.

Som supervisor er jeg i samtalen aktiv, åben og nysgerrig, og det er vigtigt for mig, at supervisionen både er et trygt refleksionsrum, hvor emner kan undersøges nuanceret og nysgerrigt, samt at supervisionen giver deltagerne et bedre ståsted i forhold til det tema, der drøftes. Enten i form af flere handlemuligheder, en bredere forståelse eller en betryggelse i, at den eksisterende praksis fagligt og etisk er hensigtsmæssig.

Jeg superviserer også nyuddannede psykologer i PPR-stillinger og tilsvarende med henblik på autorisation.

Supervision kan efter aftale foregå i min praksis på Lyngby Hovedgade (her er plads til grupper på max 5) eller hos jer.

.

Undervisning og oplæg

 

Jeg gennemfører jævnligt undervisningsforløb for pædagogisk personale i mentalisering og i autisme (grundlæggende forståelse af autismespektrumforstyrrelser samt i autismepædagogik). Forløbet kan tilrettelægges efter jeres behov, og kan både være i form af et enkelt oplæg eller et forløb, hvor jeg kommer ud til jer flere gange.